Informatie avond VBC Neder-Rijn plus

HENGELSPORT FEDERATIE MIDDEN NEDERLAND

 

Wederzijds respect

Op Woensdag 14 April was er de informatieavond van de Visstand Beheer Commissie (VBC), diverse verenigingen die te maken hebben met de Lek, Nederrijn, IJssel en Pannerdesche Kanaal waren uitgenodigd.

Tijdens deze informatieavond werdt uitgelegd waarom een visplan moest worden opgesteld en wat er werdt gevraagd van de hengelsportverenigingen (visrechthebbenden).

In het visplan komen diverse onderwerpen aan de orde zoals controle, visstand, beheer en inrichting, bereikbaarheid, toegankelijkheid etc. Over al deze thema's werd de mening gevraagd van de verenigingen.

 

De verenigingen werden gevraagd om aan te geven over de wensen die in de omgeving van toepassing zijn. Dit kan gaan over onderhoud, slecht bereikbare oevers, slechte visstand, maar ook positieve zaken mogen uiteraard benoemd worden. In de workshop is het de bedoeling dat we samen interactief aan de slag gaan en elkaars meningen horen en welke onderwerpen volgens de verenigingen de meeste aandacht vragen. De uitkomst van deze inventarisatie wordt gebruikt voor het visplan. Kortom de mening van de HSV's is erg belangrijk om de wensen vanuit de hengelsport te kunnen realiseren.

Ter aanvulling is mij gevraagd door Roland van Aalderen (SVN) om een presentatie te houden over de sportvisserij mogelijkheden van het gebied: hoe wordt er gevist, wat is uniek aan de sportvisserij in dit gebied, wat zijn kansen / bedreigingen.

Ik ging de presentatie voorbereiden en zo stond ik op Woensdagavond voor diverse bestuursleden van de HSV's mijn presentatie te houden.

Tijdens de presentatie kon je een speld horen vallen, een teken dat iedereen het interressante informatie vond, dat bleek ook achteraf en kreeg ik complimenten en vragen welke ik allemaal kon beantwoorden.

Na de presentatie werd het overgenomen door Roland en die ging dieper in over het doel van het visplan en alle bijbehorende regels

Het programma is gericht op het toelichten van het visplan. Waarom is een visplan nodig en wat zijn de voordelen om mee te doen. Ook wordt een toelichting gegeven op het nieuwe visserijbeleid van het Ministerie van LNV, waarin de visrechthebbenden verplicht worden voor het eind van het jaar een visplan op te stellen. Ook het visplan zelf wordt nader toegelicht: wat moet erin staan, wie doet wat en wanneer moeten de verschillende onderdelen klaar zijn.

Na deze presentatie van Roland konden de bestuursleden van de HSV's hun informatie bundelen en kenbaar maken.

Na een korte pauze kwam Frank aan het woord met zijn presentatie waarin uitgelegd werd wanneer het visplan gereed moet zijn en hoe en waar de wensen en knelpunten van de HSV's gebundeld gaan worden.

Deze worden dan samengevoegd in het visplan en aangeboden aan de waterbeheerder (het Ministerie van LNV)

 

Een zeer interressante informatie bijeenkomst en als visser ben je je dus bewuster geworden waar de HSV's mee te maken hebben waar wij als visser niet bij nadenken.

 

Wat ook zeer interressant was, dat de HSV's die water huren, pachten of een machtiging hebben van de waterbeheerder / beroepsvissers de HSV's op de laatste plaats komen mb.t. visrechten.

Echter door het verpachten van vis/looprechten, kan een waterbeheerder extra inkomsten genereren en onderhoud aan de oevers. Bijkomend voordeel voor de VBC in een visplan is ook meteen de monitoring van de visstand welke door de vissers wordt aangegeven via de wedstrijd uitslagen of indivuele inbreng op visplanner.nl.

Het visplan is ook meteen een bemiddelingsorgaan tussen de waterbeheerder en visrechthebbenden.

Voor de visrechthebbenden is het dus ook van belang om hun regels duidelijk te maken naar hun leden (de sportvisser) waar je mag vissen, hoe veel vis je mee mag nemen en waarmee je mag vissen.

Zowel de federatie als hengelsportvereniging hebben hierin een belangrijke rol.

 

Al met al heb ik nu na deze avond een heel andere kijk op het vissen in vergunningswater, de beroepsvisserij en de regelgeving waar wij als sportvisser niet eens over nadenken.

Wij sportvissers willen maar één ding,....... Vissen.

Maar bedenk dan wel dat er meer achter zit dan alleen maar turen naar je dobbertje of hengeltop.

Lees de voorwaarden van je vereniging of federatie goed door, dit om problemen te voorkomen, want als je HSV water pacht van een beroepsvisser en je houd je niet aan de door hem opgelegde regels aan de HSV, kan deze het sportvissen in "zijn" wateren zomaar verbieden.

 

Zit er iemand te vissen en die houd zich niet aan de regels, trek dan aan de bel bij je vereniging dat ze moeten komen controleren, of bel de (water)politie zodat deze aktie kunnen ondernemen.

Zo behoud je voor jezelf én voor je vereniging het water bevisbaar.

 

Kijk in je clubblad wie je daar voor moet bellen.

 

Het nummer van de waterpolitie is : 0343 - 53 53 53

of plaatselijke politie : 0900 - 8844

GreetZ

Ronald.