paris

De Waal

De Waal met dubbele hoofdletter, dat heeft deze rivier wel afgedwongen in de loop der tijd.

De Waal komt bij ons het land binnen bij Lobith en baant zich een weg dwars door Nederland en is veruit de belangrijkste rivier voor de scheepvaart. De Waal gaat vanaf Woudrichem over in de Merwede en stroomt vervolgens via verschillende routes naar de Noordzee.

De Waal ligt op ongeveer 10 minuten vanaf mijn huis rijden, vandaar dat ik voor 90% op deze rivier aan het vissen ben.

De bodem van de Waal bestaat voornamelijk uit zand en grind en het is de snelweg van Nederland voor de scheepvaart.

Met de uitgestrekte vlakke uiterwaarden en ruige kribben en kolkende watermassa is het een uitdaging om er in te gaan vissen, je kunt er werkelijk alle vissoorten van Nederland in vangen. Omdat je bijna in de volle stroming vist, moet je niet raar op kijken dat je soms Windes of Brasem van giga proporties als bijvangst treft.

Vissen in De Waal op Barbeel.

Het vissen op de Waal doe je vanaf de punt van de krib en werp schuin stroomafwaarts in en laat dan de montage uitrollen totdat deze in de stroomnaad (nering) komt. De stroomnaad wordt onder de barbeelvissers ook wel nering genoemd, dat is de schijdingslijn tussen hoofdstroming en kribvak.

Als je op de punt van de krib staat naast de paal op de punt en je kijkt naar de paal op de volgende krib is dat eigenlijk de scheidslijn tussen hoofdstroming en kribvak, in die lijn bevinden zich de neringen, deze kunnen wat naar binnen of buiten liggen, naar buiten is eigenlijk het beste omdat je dan dichter in de hoofdstroming vist. Ligt de nering verder naar binnen, dan zit je al gauw op het ondiepe gedeelte tussen de kribvakken.

De foto hier onder laat goed zien wat en waar welke nering zit en hoe je deze kunt herkennen.

Rechts het kribvak en links de hoofdstroming met daar tussen de nering (stroomnaad)

De nering is te herkennen aan de vlakke snelstromende kolken in het oppervlaktewater en duidelijk herkenbaar.

Dat is de plek waar je zo veel mogelijk je montage moet houden.

Houd er wel rekening mee dat de nering continu in beweging is door de stroming rond de kribkop, scheepvaart en waterstand en waterdoorvoer., Zo kan de nering op bijvoorbeeld Zaterdagochtend mooi in lijn liggen met de schijdingslijn, maar als het water een paar centimeter zakt of stijgt, kan de nering opeens ver naar buiten of juist ver naar binnen liggen. De rivier is geen één dag hetzelfde.

Voor het vissen op Barbeel vis je het meeste tussen de 1e en 3e nering ongeveer 30 tot 50mtr vanaf de krib.

De meeste aanbeten kreeg ik tijdens het rollen van de montage als er schepen voorbij kwamen, deze veroorzaken een hevige onderstroming en door de waterdruk op de lijn waardoor je montage flink heen en weer gaat over de bodem, elk voedsel deeltje wat dan op de bodem ligt komt dan los en komt de barbeel in beweging, als je aas dan voorbij rolt, dan zal de barbeel niet twijfelen en toehappen, met als gevolg een flinke poeier op je hengel en een gillende baitrunner of slip. Sinds kort heb ik door aanpassingen aan mijn montage regelmatige aanbeten zonder dat er schepen passeren. Ik kijk dan op het www naar de waterdoorvoer en aan de hand daar van pas ik mijn montage aan.

Houd er rekening mee als er schepen voorbij komen voor de golfslag en stroming, let daar dus op als je een gevangen barbeel terug gaat zetten in het water, doe dit nooit vlakbij de kop van de krib waar de stroming om de krib heen kolkt, maar loop een stukje terug en zet de vis in de langzamere stroming terug voor je eigen veiligheid. De stenen rondom de krib zijn spiegelglad door alg en slib, je glijd zo maar uit en voordat je er erg in hebt, lig je in het kolkende water.

P.S. Rijkswaterstaat- en politieboten zijn het meest gevreesd, deze maken gigantische golven.

 

PR Waalbarbeel 80cm

De meest ideale en veilige waterstand om op de Waal vanaf de kribben te kunnen vissen is 8mtr. NAP bij Nijmegen.

De kribben liggen dan hoog genoeg boven water om de golfslag niet over de krib heen te laten gaan.