paris

Vispas, je kunt hem maar beter hebben

De boetes zijn flink verhoogd. Voordat je gaat vissen is het dus verstandiger om een vispas aan te schaffen en als je ergens gaat vissen kun je op www.visplanner.nl kijken of je daar met je vispas wel mag vissen.

Doe je dat allemaal niet, dan staan er een aantal flinke sancties op.

Lees hieronder maar wat het je dan gaat kosten.

Visserijwet en regels

Als sportvisser heb je te maken met een aantal wetten en regels, op het gebied van de vereiste documenten. Maar ook op het gebied van gesloten tijd aas- en vissoorten, minimummaten vissoorten en beschermde vissen, de meeste wetten komen uit de visserijwet 1963 . Via deze link zijn veel antwoorden op veel gestelde vragen te vinden.

Toestemmingen

Binnenvisserij uitoefenen zonder schriftelijke toestemming van de visrechthebbende van dat water, met:

 • Eén of twee hengels € 120,00
 • Eén peur € 190,00
 • Meer dan twee hengels € 280,00
 • Twee of meer peuren of met ander toegestaan vistuig € 280,00

Binnenvisserij uitoefenen of plegen uit te oefenen en niet op eerste vordering ter inzage aan de opsporingsambtenaar afgeven:

 • Een geldige akte en/of schriftelijke toestemming van de visrechthebbende bij het gebruik van beroepsvistuigen € 85,00
 • Een schriftelijke toestemming bij het gebruik van één of meer hengels of peuren € 85,00

Gesloten tijden vissen in de periode van (1 april tot en met 31 mei) met:

 • Een hengel geaasd met in die periode verboden aas € 85,00
 • Een staand net € 240,00
 • Tussen 2 uur na zonsondergang en 1 uur voor zonsopgang € 85,00

Stuw/vispassage:

 • Vissen in de Neder-Rijn, Maas, Lek of Overijsselse Vecht binnen een afstand van 75 meter stroomafwaarts van een stuw, in een bij een stuw aangebrachte vispassage of binnen een straal van 25 meter voor de bovenmond van deze vispassage (geld alleen voor genoemde wateren) € 120,00

Voorhanden hebben vistuigen op of in de nabijheid van enig binnenwater:

 • Van een vistuig dat op dat moment op dat water niet gebruikt mag worden € 85,00
 • Eén of twee hengel(s) terwijl je geen toestemming (vergunning) hebt om daar te vissen € 85,00
 • Eén peur of meer dan twee hengels terwijl je geen toestemming hebt om daar te vissen € 120,00
 • Een ander toegestaan vistuig zonder te beschikken over een akte en/of de vereiste toestemming van de visrechthebbende € 240,00
 • Een ander niet toegestaan vistuig. Openbaar Ministerie

Levend aas:

 • Vissen in kust- of binnenwater met een levende vis als aas € 340,-.

Minimum maten en gesloten tijden voor vis:

 • Ondermaatse vis niet direct terugzetten in hetzelfde water. Openbaar Ministerie 
 • vis niet direct terugzetten in de gesloten periode voor die vissoort. Openbaar Ministerie
 • Voorhanden hebben van gerookte paling kleiner dan 25cm. Openbaar Ministerie

Valse naam / identificatieplicht:

 • Een valse naam, voornaam, geboortedatum, etc. opgeven € 330,00
 • Niet voldoen aan de verplichting om een identiteitbewijs ter inzage aan te bieden. Openbaar Ministerie

Geluidhinder, nachtrumoer:

 • Nachtrust verstoren door rumoer of burengerucht € 90,00 
 • Veroorzaken van geluidshinder voor een omwonende / de omgeving € 90,00 

Nachtvissen:

Nachtvissen is toegestaan in de zomermaanden juni, juli en augustus mits de visrechthebbende dit toestaat. Voor een aantal wateren binnen de federatie geldt een vrijstelling op de visserijwet, in deze wateren mag het hele jaar 's nachts gevist worden.

Uitzondering 1 geldt voor een aantal grote wateren; de Rijn, de Maas en alle andere stromende wateren, welke met de twee eerstgenoemde in open gemeenschap staan en daarvan water afvoeren.

Klik hier voor een overzicht van de overige wateren waarvoor een vrijstelling geldt.

Het gebruik van kampeermiddelen tijdens het nachtvissen zoals een tentje, paraplu, oval o.i.d. kan verboden zijn. Het gebruik van kampeermiddelen wordt geregeld in de Algemene Plaatselijke Verordening (APV) van de gemeente. Elke gemeente kan hier anders mee omgaan. Let dus goed op hoe het in de gemeente geregeld is, dit bespaart eventuele vervelende boetes.

 

* Bron : www.sportvisserijnederland.nl

 

Kijk dus maar HIER waar je de vispas kunt verkrijgen, dat is altijd goedkoper dan bovenstaande boetes.